kamerkoor VENUS / 'Parels uit de polder'

Kamerkoor Venus brengt een kleurrijk programma van vier eeuwen Nederlandse koormuziek, waaronder het eerste door de KVNM in 1869 in een wetenschappelijke editie uitgebracht werk, het Regina Coeli van Sweelinck.

Venus zal op basis van deze editie en de aantekeningen demonstreren hoe de beslissingen aangaande de aanduiding van harmonische voortekens, stemvoering, dynamiek en tempo zijn genomen. Hierdoor worden laatnegentiende-eeuwse stilistische en wetenschappelijke opvattingen over de zeventiende-eeuwse muziek van Sweelinck voor het publiek hoorbaar gemaakt. Ook zingt Venus zelden gehoord repertoire van Cornelis Padbrué, genomen uit de KVNM-edities van zijn madrigalen. Diepenbrocks Wandrers Nachtlied maakt deel uit van de door de KVNM uitgegeven Stijlproeven van Nederlandse Muziek.